Φωτογραφίες

Photographs

Καλώς ήρθατε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Industrial Design ή Product Design). δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ήταν αποτέλεσμα του καταμερισμού εργασίας στον τομέα της βιομηχανίας. Ο συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής του Βιομηχανικού Σχεδίου, συνιστούν εξειδικευμένη γνώση. Απόρροια του συνδυασμού αυτού αποτελούν οι μορφές και οι λειτουργίες στα σύγχρονα προϊόντα χρήσης.

Η μορφοδοσία (Design), είναι ο νοητός αγωγός επικοινωνίας, ο οποίος διανοητικά και μέσα στα στενά πλαίσια της επικοινωνίας, επιτρέπει την είσπραξη - αντίληψη της σκέψης εκείνου που εμπνεύστηκε την μορφή. Αυτό έχει σαν συνέπεια η έννοια του Design, να έχει καθιερωθεί, και να είναι ταυτόσημη της αισθητικής πρότασης, χάρη στην οποία ένα προϊόν γίνεται επιθυμητό από τον χρήστη του.

Η εξειδίκευση στην Ανέγερση Βιομηχανικών Μεταλλικών Κατασκευών, και στις Εγκαταστάσεις Σωληνώσεων Υψηλής & Χαμηλής Πίεσης, αποτέλεσαν τον μοχλό ανάπτυξης και λειτουργίας της εταιρείας Savvi, όλα αυτά τα χρόνια.

Welcome

INDUSTRIAL DESIGN

The industrial deisgn was founded at the end of 19th century and it was the result of the division of labour at the industrial field. For the industrial design a combination of theory and practise requires specialized knowledge. The emanation of this combination is the functions and forms in the modern products.

The Design, is the tool through which we perceive the inspiration of somebody’s thought. The meaning of design is well established and identical to aesthetics, thanks to this, a product becomes desired.

The specialty in the erection of industrial metalic structures and high and low pressure piping installations, was the source of development and function for the company Savvi, all of these years.