Φωτογραφίες

Καλώς ήρθατε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Industrial Design ή Product Design). δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ήταν αποτέλεσμα του καταμερισμού εργασίας στον τομέα της βιομηχανίας. Ο συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής του Βιομηχανικού Σχεδίου, συνιστούν εξειδικευμένη γνώση. Απόρροια του συνδυασμού αυτού αποτελούν οι μορφές και οι λειτουργίες στα σύγχρονα προϊόντα χρήσης.

Η μορφοδοσία (Design), είναι ο νοητός αγωγός επικοινωνίας, ο οποίος διανοητικά και μέσα στα στενά πλαίσια της επικοινωνίας, επιτρέπει την είσπραξη - αντίληψη της σκέψης εκείνου που εμπνεύστηκε την μορφή. Αυτό έχει σαν συνέπεια η έννοια του Design, να έχει καθιερωθεί, και να είναι ταυτόσημη της αισθητικής πρότασης, χάρη στην οποία ένα προϊόν γίνεται επιθυμητό από τον χρήστη του.

Η εξειδίκευση στην Ανέγερση Βιομηχανικών Μεταλλικών Κατασκευών, και στις Εγκαταστάσεις Σωληνώσεων Υψηλής & Χαμηλής Πίεσης, αποτέλεσαν τον μοχλό ανάπτυξης και λειτουργίας της εταιρείας Savvi, όλα αυτά τα χρόνια.